12. Záruční doba

Upozornění Připravujeme aktualizaci stránek s novými cenami.
Pro potvrzení cen a aktuální dostupnosti nás prosíme kontaktujte.

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruční doba začíná dnem nákupu – tj. převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

- výrobek byl poškozen neodborným zacházením a užíváním v rozporu s účelem, k jakému je zboží určeno

- výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly povaze materiálů, z kterých je zboží vyrobeno

- výrobek byl poškozen působením živlů

výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním.