2. Vymezení pojmů

Upozornění Připravujeme aktualizaci stránek s novými cenami.
Pro potvrzení cen a aktuální dostupnosti nás prosíme kontaktujte.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel.

 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý koncový spotřebitel tj. objednatel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.top-naradi.cz (dále jen kupující). Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Prodávající je provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.top-naradi.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům (dále jen kupujícím) na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.