8. Převzetí zboží kupujícím

Upozornění Připravujeme aktualizaci stránek s novými cenami.
Pro potvrzení cen a aktuální dostupnosti nás prosíme kontaktujte.

Kupující má povinnost doručené zboží překontrolovat zda je zásilka doručena dle pravidel přepravní společnosti - neporušenost obalu nebo zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození tlakem, vodou či jiné nesprávné manipulace. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít takto poškozenou zásilku. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosíme, neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (např. poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled. Pokud zákazník porušenou zásilku převezme nebo zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, není již možné uplatnit náhradu škody na prodejci. Kupující ovšem nedodržením výše uvedeného postupu na základě podpisu na přepravním dokladu dává najevo, že jím převzatá zásilka byla zvnějšku nepoškozena .

Kupující dobírkovou zásilku s objednaným zbožím převezme a zaplatí.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí a zaplacení kupní ceny.

O odeslání zásilky je zákazník řádně informován, konkrétně mailem s uvedením číslem zásilky, pod kterým ji můze sledovet na internetových stánkách přepravce. V případě, že si zákazník po opakované výzvě nepřevezme objednané zboží, dochází k porušení smluvní povinnosti a prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů na expedici zboží.